Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Kwaliteit & Inspecties

Inspectie GGD Amsterdam
Jaarlijks komt de inspectie van de GGD Amsterdam op bezoek. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor dagopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

• ouders
• personeel
• veiligheid en gezondheid
• accommodatie en inrichting
• groepsgrootte en medewerkster- kind- ratio
• pedagogisch beleid en praktijk
• klachten

 GGD rapporten op LRK site 

Risicomonitor
Op Madelief kinderopvang werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in ons kinderdagverblijf te waarborgen. Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn wij zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Wij doen dit middels de Risicomonitor Kinderopvang. Met de monitor inventariseren wij eenvoudig op locatieniveau de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Brandweercontrole
Elk jaar komt de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken ons kinderdagverblijf inspecteren. Het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale worden dan gecontroleerd. Verder houden wij minimaal drie maal per jaar met het hele team een brandoefening, en is er dagelijks altijd een BHV- er aanwezig.

Voor meer informatie over de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang, zie ook bij het menu onderdeel LRK nummer en bij de links onderaan de site.