Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. Hun belangrijkste taak / verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Dit kunnen zij doen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de houder van het kinderdagverblijf. Als ouder kunt u dan ook terecht bij de oudercommissie met uw vragen, opmerkingen en ideeën, als het gaat om de opvang van u kind in het kinderdagverblijf. Zodra er in de oudercommissie een vacature ontstaat, worden ouders in staat gesteld om hierop te reageren door zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie.

 

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie.