Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 8,79 (prijspeil 2021) per uur en kan jaarlijks bijgesteld worden. De prijs is inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. U ontvangt maandelijks een factuur van ons voor de komende maand opvang. Deze maandfactuur wordt door middel van automatische incasso van uw bankrekening geïncasseerd. In het overeengekomen bedrag zijn de dagen dat Madelief kinderopvang gesloten is, namelijk op feestdagen, al verrekend. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dient dit bedrag eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd. De kosten voor kinderopvang kunt u gedeeltelijk van de belasting terugkrijgen.

Bij beëindiging van de opvang dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden.

Wendagen
Kinderen mogen vóór de officiële start van de opvang komen wennen in de desbetreffende stamgroep. Kinderen komen minimaal twee dagdelen wennen. Een wenmoment is van 09.00 tot 13.00 en van 13.00 tot 17.00. De kosten worden per wenmoment als volgt berekend:4 uur maal het uurtarief.

De mogelijkheid bestaat om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen, of er op de ochtend zelf naar informeren. Extra dagdelen worden natuurlijk wel in rekening gebracht.

 

 

Extra opvang is dus mogelijk in overleg en kost u per hele dag € 96,69. Extra opvang is alleen gegarandeerd na bevestiging van Madelief Kinderopvang. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de groep.

Het ruilen van dagen kan bij ons onbeperkt per kwartaal.

In de onderstaande tabel vindt u de contracturen en tarieven per 1 januari 2021:

Kinderdagopvang 0-4 jaar

Aantal dagen per week Aantal uren per jaar Aantal uren per maand Uurtarief Maandbedrag
1 dag 572 47.66 € 8,79 € 418,99
2 dagen 1144 95.33 € 8,79 € 837,98
3 dagen 1716 143 € 8,79 € 1.256,97
4 dagen 2288 190.66 € 8,79 € 1.675,96
5 dagen 2860 238.33 € 8,79 € 2.094,95


Al onze prijzen zijn in euro's en onder voorbehoud van typefouten.

Belastingdienst

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u een LRK (Landelijk Registratienummer Kinderopvang) nummer nodig.
LRK nummer voor locatie Jan van Galenstraat 56hs-58hs te Amsterdam: 149760851.

Ga voor meer informatie naar De Belastingdienst.