Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Algemene voorwaarden

De kinderopvang is een dynamische bedrijfstak waarbinnen de verscheidenheid van dienstverlening toeneemt. Afnemers en aanbieders van kinderopvang hebben daarom brancheafspraken over de dienstverlening gemaakt. Deze zijn vastgelegd in algemene voorwaarden die beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen. Voor de consument betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Aan ondernemers verschaffen de algemene voorwaarden een gelijke rechtsbasis.

Algemene voorwaarden kunnen oneigenlijke concurrentie deels voorkomen en bieden de ondernemer de mogelijkheid zich te profileren met prijs, kwaliteit en soort van dienstverlening. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van algemene voorwaarden is dat de kinderopvang in Nederland algemeen toegankelijk is en dat goede voorwaarden een kwalitatief verantwoorde kinderopvang kunnen borgen. Dat is in het belang van alle betrokken partijen: de ouders, de kinderen en de ondernemers. Centraal bij dit alles staat dat het bij kinderopvang gaat om de kwetsbare groep van jonge kinderen.
Klik op onderstaande link voor de Algemene Voorwaarden (is tevens ter inzage beschikbaar op kantoor).

 Algemene voorwaarden bij plaatsingsovereenkomst locatie AdR

 Algemene voorwaarden bij plaatsingsovereenkomst locatie JvG

Ook ontwikkelingsvoortgang wordt goed bijgehouden