Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Dagindeling

Structuur bieden aan een kind en hierin consequent blijven is belangrijk.
Structuur zorgt voor de nodige rust en voorspelbaarheid. Dit draagt bij aan het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen op de stamgroepen. Op elke stamgroep wordt daarom een vaste dagindeling aan gehouden.
Hierbij een globaal overzicht van de dagindeling:

Tussen 7:30 en 9:30 uur

De ouders brengen hun kinderen. Als ouders willen, kunnen zij rustig met hun kinderen spelen of een verhaaltje voorlezen. Eventuele bijzonderheden van de afgelopen nacht of dag(en) wordt door ouders aan de pedagogisch medewerkers doorgegeven.

9:30 uur

De ouders zijn weg en de kinderen helpen mee om het speelgoed wat is gebruikt op te ruimen. De pedagogisch medewerkers zingen het ‘opruimliedje’. Aan de kinderen wordt gevraagd om aan tafel te komen zitten. De dag wordt geopend. Het fruit wordt in de keuken bereid door de huishoudelijk medewerker. De kinderen zingen alvorens te gaan eten het ‘smakelijk eten liedje’.

10:00 uur

De kinderen die een luier dragen, worden verschoond. De oudere kinderen worden gevraagd om naar het toilet te gaan. De meeste baby’s gaan rond dit tijdstip naar bed en hebben hun eigen individuele schema, waar per kind rekening mee wordt gehouden. 

10:30 uur

Variërend van het moment in het jaar, de weersomstandigheden of een thema wordt er een (spel)activiteit aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een creatieve activiteit met plakken en knippen, een buitenactiviteit of een muzikale activiteit zijn.

11:10 uur

De speelruimte wordt opgeruimd en handjes van de kinderen worden gewassen. In de keuken vindt de voorbereiding van de warme maaltijd plaats.

11:20 uur

De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen bij de verse warme maaltijd. Deze maaltijd wordt verzorgd door de huishoudelijk medewerker. Daarbij krijgen ze ook een beker water te drinken. Het ‘smakelijk eten liedje’ geeft de start van de maaltijd aan. 

12:00 uur

De kinderen zijn klaar met eten. De tafel wordt afgeruimd en de peuters mogen hun tanden poetsen onder begeleiding van het liedje ‘Poets je tanden’. 

12:15 uur

De kinderen worden voorbereid op het slapen of rusten. De kinderen worden verschoond op de commode of gaan zelf naar het toilet. De kinderen die nog geen twee jaar zijn en in een bedje slapen, krijgen een slaapzak aan. De grotere peuters die op de groep liggen op een stretcher krijgen een dekentje. Voor het slapen gaan lezen de kinderen nog een boekje, doen een puzzel of doen een andere rustige activiteit. De kinderen die wakker blijven gaan van 12.30 tot 13.00 uur rusten op een stretcher zodat de peuters die wel moeten slapen in slaap kunnen vallen op de groep. Vanaf 13.00 uur mogen de wakkere kinderen een activiteit doen aan tafel.

14:30-15:00 uur 

De kinderen komen uit bed, worden verschoond en opgefrist. 

15:15 uur 

Er wordt een broodmaaltijd aangeboden. Daarbij krijgen de kinderen een beker melk of water. 

15:30 uur 

Er wordt een (spel)activiteit. Hier proberen de pedagogisch medewerkers diversiteit aan te brengen en een andere activiteit te verzinnen dan in de ochtend al is gedaan. 

16:30 uur

De kinderen krijgen een kleine maaltijd aangeboden. Een cracker of soepstengel. Daarbij krijgen de kinderen een beker water. 

Na deze kleine maaltijd worden de kinderen met luier verschoond.

Tussen 16:30 - 18:30 uur 

De ouders komen de kinderen halen. De pedagogisch medewerker licht de ouder in over het verloop van de dag. 

De dagindeling van de baby’s kan afwijken van de algemene dagindeling, omdat de baby’s hun eigen ritme hebben. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het ritme van thuis. Op de babygroep hangt een bord waarop het eet- en slaapritme per dag staat van de baby’s. Dit kunnen ouders bekijken en de pedagogisch medewerkers zullen het mondeling toelichten tijdens de overdracht. 


Naast de (dag/spel)activiteiten die de kinderen op de stamgroepen aangeboden krijgen, worden er ook activiteiten uitgevoerd buiten de stamgroepen. Denk hierbij aan het buitenspelen in de tuin van het kinderdagverblijf.
Daarnaast maken de groepsleidsters bij mooi weer uitstapjes met de dreumes en peuters. Dit wordt mogelijk omdat het kinderdagverblijf voorzien is van een bolderkar. Tot slot wordt de oudercommissie ieder jaar instaat gesteld om een uitstapje te organiseren voor alle kinderen van het kinderdagverblijf.

 

Samen spelen, samen delen