Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Onze visie

"Wij bieden opvang aan vanuit een persoonlijke en huiselijke sfeer, waarin de kinderen benaderd worden vanuit ruimte, respect en respons. Hiermee wordt een gevoel van veiligheid en geborgenheid teweeg gebracht, van waaruit kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op eigen unieke wijze en tempo. Bij Madelief kinderopvang komen kinderen spelenderwijs met elkaar in contact, waardoor persoonlijke en sociale competenties ontwikkeld kunnen worden. Door daarnaast zoveel mogelijk op één lijn te werken met de ouders, streven wij ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten op de ontwikkeling en behoeftes van de kinderen."

Onze visie op ontwikkeling

Visie op kinderopvang

Een kind bevindt zich in verschillende opvoedingssituaties. Het gezin, de onderwijssituatie en de kinderopvang vormen samen een cirkel waarin de opvoeding van kinderen zich afspeelt. Madelief kinderopvang probeert als medeopvoeder de kinderen een eigen leef- en leeromgeving te bieden. Een voorbeeld hiervan is dat we kinderen de vrijheid geven regie te voeren over hun eigen leven. Hiermee wordt bereikt dat kinderen alvast oefenen met het kiezen van: vrienden, nemen van initiatieven, ontwikkelen van voorkeuren voor activiteiten en het formuleren van gedeelde normen en waarden. 

 

Visie op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen: Elk kind is anders en heeft een eigen persoonlijkheid en temperament, waarmee het in een eigen tempo de wereld ontdekt. Kinderen zijn van binnenuit gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Aan deze motivatie liggen drie basisbehoeften ten grondslag: de behoefte aan ontwikkeling van de eigen identiteit (sociaal, veiligheid en ondersteuning), de behoefte aan creatieve competentie (dit kan ik) en de behoefte aan zelfstandigheid (zie figuur 1). De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind begint al van jongs af aan. Baby’s, dreumesen en peuters zijn constant bezig met de band tussen hem zelf en zijn vader/moeder, eventuele broertjes/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes. 

De groepsleiding stimuleert en ondersteunt de kinderen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling door onder andere te helpen bij het: communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Door de 3Rs (Ruimte, Respect en Respons) te hanteren, leren we elk kind een plekje te vinden op de stamgroep. Het is voor kinderen en hun ontwikkeling van belang dat zij op jonge leeftijd met elkaar leren spelen. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich, komen sociale relaties tot stand en worden persoonlijke - en sociale competenties en hun normen en waarden steeds meer eigen.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zo veilig voelen dat zij deze ontwikkelingen door kunnen maken, zorgen de vaste groepsleidsters voor het bieden van geborgenheid en structuur op de stamgroepen.

 

Daarnaast werken de groepsleidsters veel samen met de ouders. De groepsleidsters worden graag geïnformeerd over bijzonderheden in het leven van de kinderen, zodat zij hen zo goed mogelijk leren begrijpen en kunnen aansluiten bij de gewoonten van thuis. De samenwerking tussen de groepsleidsters en de ouders begint bij het intakegesprek. Na twee maanden wordt met de vaste groepsleidsters van het kind en de ouders de startperiode geëvalueerd. Daarop volgend vindt er twee keer per jaar een observatiegesprek plaats, waarin het welbevinden van het kind wordt besproken. Bij het verlaten van de kinderopvang is er ook ruimte voor een afsluitend gesprek.