Ons uurtarief is € 8,50!!

Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Onze visie

Een huiselijke sfeer creëren voor de kinderen die opgevangen worden binnen ons kinderdagverblijf. Daarnaast proberen we een opvoedklimaat te creëren, die zoveel mogelijk aansluit bij de manier van opvoeden van de ouders. 

Door middel van het opvolgen van onze visie, wordt er een basis gelegd om een veilig opvoedklimaat creëeren, waarin kinderen de kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Met name als het gaat om de persoonlijke en de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Onze visie op ontwikkeling

Visie op kinderopvang

Een kind bevindt zich in verschillende opvoedingssituaties. Het gezin, de onderwijssituatie en de kinderopvang vormen samen een cirkel waarin de opvoeding van kinderen zich afspeelt. Madelief Kinderopvang probeert als mede opvoeder de kinderen een eigen leef- en leeromgeving te bieden.

Een voorbeeld hiervan is dat we kinderen de vrijheid geven regie te voeren over hun eigen leven. Hiermee wordt bereikt dat kinderen alvast leren oefenen met het kiezen van: vrienden, nemen van initiatieven, ontwikkelen van voorkeuren voor activiteiten en het formuleren van gedeelde normen en waarden.Visie op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Elk kind is anders en heeft een eigen persoonlijkheid en temperament, waarmee het in een eigen tempo de wereld ontdekt. Kinderen zijn van binnenuit gemotiveerd om zich te ontwikkelen.

Aan deze motivatie liggen drie basisbehoeften ten grondslag: de behoefte ontwikkeling van de eigen identiteit (sociaal, veiligheid en ondersteuning), de behoefte creatieve competentie (dit kan ik)en de behoefte aan zelfstandigheid (zie figuur 1). De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind begint al van jongs af aan. Een baby, dreumes, peuter is constant bezig met de band tussen hem zelf en zijn vader /moeder, eventuele broertjes / zusjes en vriendjes / vriendinnetjes.

De groepsleiding stimuleert en ondersteunt de kinderen bij de sociaal – emotionele ontwikkeling door o.a. te helpen bij het: communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Door de 3Rs (Ruimte, Respect en Respons) te hanteren leren we elk kind een plekje te vinden op de stamgroep. Het is voor kinderen en hun ontwikkeling van belang dat zij op jonge leeftijd met elkaar leren spelen. Hierdoor ontwikkelen kinderen zich, komen sociale relaties tot stand en worden persoonlijke –en sociale competenties en hun normen en waarden steeds meer eigen.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zo veilig voelen dat zij deze ontwikkelingen door kunnen maken, zorgen de vaste groepsleidsters voor het bieden van geborgenheid en structuur op de drie stamgroepen.
Daarnaast werken de groepsleidsters veel samen met de ouders. De groepsleidsters worden graag geïnformeerd over bijzonderheden in het leven van de kinderen, zodat zij hen zo goed mogelijk leren begrijpen en kunnen aansluiten bij de gewoonten van thuis.De samenwerking tussen de groepsleidsters en de ouders begint bij het intakegesprek.Na drie maanden wordt met de vaste groepsleidsters van het kind en de ouders de startperiode geëvalueerd. Daarop volgend vindt er twee keer per jaar een observatiegesprek plaats, waarin het welbevinden van het kind wordt besproken. Bij het verlaten van de kinderopvang is er ook ruimte voor een afsluitend gesprek.