Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Lekker happen!

Personeel

Pedagogisch medewerkers / houder van het kinderdagverblijf
Om ervoor te zorgen dat de groepsleidsters de kinderen een veilige omgeving kunnen bieden waarin zij kunnen spelen, leren en genieten, biedt Madelief kinderopvang de groepsleidsters een veilige werkomgeving, met ruimte voor eigenheid. Alle groepsleidsters die in dienst zijn bij Madelief kinderopvang hebben minimaal een (S)PW- niveau 3 diploma of een diploma voor Onderwijsassistente niveau 3 of een vergelijkbare sociale opleiding op MBO niveau. Alle groepsleidsters binnen ons kinderdagverblijf zijn gediplomeerd en voldoen aan de opleidingsvereisten binnen de kinderopvang. Daarnaast is elke medewerker binnen Madelief kinderopvang in bezit van een VOG (Verklaring omtrent gedrag). Op deze manier wordt gewaarborgd dat het pedagogisch handelen zo goed mogelijk vorm wordt gegeven. De leidinggevende heeft een HBO werk- en denkniveau. Dit kan een kindgerichte ofwel managementgerichte opleiding zijn.

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker
Bij Madelief kinderopvang is een pedagogisch coach/beleidsmedewerker werkzaam die verantwoordelijk is voor het monitoren van de pedagogische kwaliteit. Dit doet zij onder andere door middel van het herschrijven, aanvullen en evalueren van het pedagogisch beleidsplan en het implementeren van het pedagogisch beleidsplan middels vergaderingen en het coachen en observeren van de pedagogisch medewerkers in het gebruik van de interactievaardigheden.

Huishoudelijk medewerkster
Tevens heeft ons kinderdagverblijf een huishoudelijk medewerkster in dienst. In ons kinderdagverblijf verricht de huishoudelijk medewerkster huishoudelijke werkzaamheden in de verschillende ruimtes van het kinderdagverblijf. Denk hierbij aan het kantoor en de keuken en het bereiden van koude en warme maaltijden voor de kinderen. De huishoudelijk medewerkster wordt niet ingezet als groepsleidster op een stamgroep. Doordat de huishoudelijk medewerker zich volledig richt op het schoonhouden van het kinderdagverblijf en het bereiden van voedsel, kunnen de kinderen en groepsleidsters gebruik maken van een hygiënische omgeving binnen het kinderdagverblijf.

BHV / EHBO

Binnen Madelief kinderopvang zijn minimaal twee groepsleidsters in bezit van een BHV- diploma. De overige groepsleidsters zijn in het bezit van een kinder-EHBO certificaat. Om de BHV en EHBO diploma’s van de groepsleidsters up to date te houden, verzorgt Madelief kinderopvang ook voor (jaarlijkse) bijscholing. Op deze manier kan er in geval van nood adequaat gehandeld worden. Daarnaast worden er jaarlijks specifieke vaktrainingen en opleidingen gevolgd door de groepsleidsters

Stagiaires
Naast de vaste groepsleidsters werkt Madelief kinderopvang ook met stagiaires die de opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 vanuit erkende opleidingsinstanties volgen. Stagiaires worden boventallig op de stamgroepen geplaatst. De groepsleidster draagt er zorg voor dat stagiaires de mogelijkheid wordt geboden om het beroep binnen het werkveld te leren. Door de groepsleidster wordt er een leerklimaat gecreëerd waarin de stagiaire zich zoveel mogelijk in kan voort ontwikkelen. De praktijkbegeleider zorg ervoor dat een stagiaire de kans krijgt om zijn leerdoelen te behalen, voor zover dit binnen het kinderdagverblijf mogelijk is. 

Onder verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider krijgt de stagiaire de mogelijkheid om met alle gebieden van het vak kennis te maken, voor zover de stagiaire daar op basis van haar theoretische kennis en vaardigheden aan toe is. De praktijkbegeleider is deskundig in het begeleiden van de stagiaires. Madelief kinderopvang stimuleert het werken met stagiaires, om bij te dragen aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen de diverse opvangvormen.