Kwaliteit & Inspecties

Madelief Kinderopvang

Veiligheid & Gezondheid

Inspectie GGD Amsterdam
Jaarlijks komt de inspectie van de GGD Amsterdam op bezoek. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor dagopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

• ouders
• personeel
• veiligheid en gezondheid
• accommodatie en inrichting
• groepsgrootte en medewerkster- kind- ratio
• pedagogisch beleid en praktijk
• klachten

sterren reviews

Jaar eraring

Vestigingen

Risicomonitor

Op Madelief kinderopvang werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in ons kinderdagverblijf te waarborgen. Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn wij zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Wij doen dit middels de Risicomonitor Kinderopvang. Met de monitor inventariseren wij eenvoudig op locatieniveau de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Brandweercontrole

Elk jaar komt de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken ons kinderopvang inspecteren. Het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale worden dan gecontroleerd. Verder houden wij minimaal twee maal per jaar met het hele team een brandoefening, en is er dagelijks altijd een BHV- er aanwezig.

Voor meer informatie over de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang, zie ook bij het menu onderdeel LRK nummer en bij de links onderaan de site.

Madelief Kinderopvang

Admiraal de Ruijterweg 436 hs
1055 NE Amsterdam
Tel: 020-4865231
info@madeliefkinderopvang.nl

Jan van Galenstraat 56hs-58 hs
1056 CC Amsterdam
Tel: 020-4897923
janvangalen@madeliefkinderopvang.nl

Wiardi Beckmanstraat 17
1063 TG Amsterdam
Tel: 020-7890420
wiardi@madeliefkinderopvang.nl

 

Volg ons