Personeel

Madelief Kinderopvang

Veiligheid & Gezondheid

Pedagogisch medewerkers / houder van het kinderdagverblijf
Om ervoor te zorgen dat de groepsleidsters de kinderen een veilige omgeving kunnen bieden waarin zij kunnen spelen, leren en genieten, biedt Madelief kinderopvang de groepsleidsters een veilige werkomgeving, met ruimte voor eigenheid. Alle groepsleidsters die in dienst zijn bij Madelief kinderopvang hebben minimaal een (S)PW- niveau 3 diploma of een diploma voor Onderwijsassistente niveau 3 of een vergelijkbare sociale opleiding op MBO niveau. Alle groepsleidsters binnen ons kinderopvang zijn gediplomeerd en voldoen aan de opleidingsvereisten binnen de kinderopvang. Daarnaast is elke medewerker binnen Madelief kinderopvang in bezit van een VOG (Verklaring omtrent gedrag). Op deze manier wordt gewaarborgd dat het pedagogisch handelen zo goed mogelijk vorm wordt gegeven. De leidinggevende heeft een HBO werk- en denkniveau. Dit kan een kindgerichte ofwel managementgerichte opleiding zijn.

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker
Bij Madelief kinderopvang is een pedagogisch coach/beleidsmedewerker werkzaam die verantwoordelijk is voor het monitoren van de pedagogische kwaliteit. Dit doet zij onder andere door middel van het herschrijven, aanvullen en evalueren van het pedagogisch beleidsplan en het implementeren van het pedagogisch beleidsplan middels vergaderingen en het coachen en observeren van de pedagogisch medewerkers in het gebruik van de interactievaardigheden.

Huishoudelijk medewerkster
Tevens heeft ons kinderopvang een huishoudelijk medewerkster in dienst. In ons kinderopvang verricht de huishoudelijk medewerkster huishoudelijke werkzaamheden in de verschillende ruimtes van het kinderopvang. Denk hierbij aan het kantoor en de keuken en het bereiden van koude en warme maaltijden voor de kinderen. De huishoudelijk medewerkster wordt niet ingezet als groepsleidster op een stamgroep. Doordat de huishoudelijk medewerker zich volledig richt op het schoonhouden van het kinderdagverblijf en het bereiden van voedsel, kunnen de kinderen en groepsleidsters gebruik maken van een hygiënische omgeving binnen het kinderopvang.

sterren reviews

Jaar eraring

Vestigingen

Vier- ogen principe

Bij Madelief kinderopvang hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan. Wij beschikken dan ook over een extra beveiligingssysteem. Personen die via de toegangsdeur binnen willen komen, moeten eerst aanbellen. Wanneer zij aanbellen zijn zij zichtbaar op een beeldscherm die zich naast de knop bevindt om de deur te kunnen openen. De werknemers van Madelief kinderopvang kunnen vanaf de centrale gang en vanaf de beneden verdieping de deur openen. Mochten de groepsleidsters de persoon die aanbelt niet herkennen op het beeldscherm, dan moeten zij naar de voordeur lopen en vragen naar de naam van de persoon en voor wie hij /zij komt. Op deze manier wordt tegengehouden dat personen die niet bekend zijn bij het kinderopvang binnen komen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Wanneer er een vermoeden bestaat van huiselijk gewelden/of kindermishandeling bij een kind op ons kinderopvang, zullen (na intern overleg tussen de groepsleidsters en de houder van het kinderopvang ) de stappen van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ nagestreefd worden. Deze meldcode is opgesteld vanuit de: Brancheorganisatie Kinderopvang. Indien er voldoende signalen zijn, wordt er melding gedaan bij het meldpunt: Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (Veilig Thuis). Dit mag zonder toestemming van de ouders indien het welzijn van het kind in het geding is. Kijk voor meer informatie kunt u gaan naar www.020veiligthuis.nl

 

Madelief Kinderopvang

Admiraal de Ruijterweg 436 hs
1055 NE Amsterdam
Tel: 020-4865231
info@madeliefkinderopvang.nl

Jan van Galenstraat 56hs-58 hs
1056 CC Amsterdam
Tel: 020-4897923
janvangalen@madeliefkinderopvang.nl

Wiardi Beckmanstraat 17
1063 TG Amsterdam
Tel: 020-7890420
wiardi@madeliefkinderopvang.nl

 

Volg ons