Ouderbijdrage

Tarieven 2024

Hieronder vindt u onze tarievenlijst van 2024 en hoe wij dit berekend hebben.

Kinderopvang 0-4 jaar

Aantal dagen  

Aantal uren per jaar  

Aantal uren per maand  

Uurtarief  

Maandbedrag  

1 dag 

550 

45.84 

10,95 

501,95 

2 dagen  

1100 

91.67 

10,95  

1003,79 

3 dagen   

1650  

137.5 

10,95  

1505,63 

4 dagen  

2200  

183.34 

10,95  

2007,57 

5 dagen  

2750  

229.17 

10,95  

2509,41 

Al onze prijzen zijn in euro’s en onder voorbehoud van typefouten.

Extra opvang is mogelijk in overleg en kost u € 120,45. Extra opvang is alleen gegarandeerd na bevestiging van Madelief Kinderopvang. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de groep.
Het ruilen van dagen kan bij ons onbeperkt per kwartaal indien de bezetting toelaat.

Wij hanteren een minimale afname van 2 dagen per week. Halve dagen opvang is niet mogelijk

 

Bso tarieven 2024

Uurtarief voor de buitenschoolse opvang € 9,95

In verband met verschillende schooltijden zijn de maandbedragen wisselend voor een offerte kunt u contact opnemen via de mail wiardi@madeliefkinderopvang.nl

 

 

sterren reviews

Jaar eraring

Vestigingen

Madelief Kinderopvang

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 9,95 (prijspeil 2023) per uur en kan jaarlijks bijgesteld worden. De prijs is inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. U ontvangt maandelijks een factuur van ons voor de komende maand opvang. Deze maandfactuur wordt door middel van automatische incasso van uw bankrekening geïncasseerd. In het overeengekomen bedrag zijn de dagen dat Madelief kinderopvang gesloten is, namelijk op feestdagen, al verrekend. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dient dit bedrag eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd. De kosten voor kinderopvang kunt u gedeeltelijk van de belasting terugkrijgen.

Bij beëindiging van de opvang dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden.

Wendagen
Kinderen mogen vóór de officiële start van de opvang komen wennen in de desbetreffende stamgroep. Kinderen komen minimaal twee dagdelen wennen. Een wenmoment is van 09.00 tot 13.00 en van 13.00 tot 17.00. De kosten worden per wenmoment als volgt berekend: 4 uur maal het uurtarief.

De mogelijkheid bestaat om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen, of er op de ochtend zelf naar informeren. Extra dagdelen worden natuurlijk wel in rekening gebracht.Extra opvang is dus mogelijk in overleg en kost u per hele dag € 109,45.

Extra opvang is alleen gegarandeerd na bevestiging van Madelief Kinderopvang. Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de groep.
Het ruilen van dagen kan bij ons onbeperkt per kwartaal.

Madelief Kinderopvang

Admiraal de Ruijterweg 436 hs
1055 NE Amsterdam
Tel: 020-4865231
info@madeliefkinderopvang.nl

Jan van Galenstraat 56hs-58 hs
1056 CC Amsterdam
Tel: 020-4897923
janvangalen@madeliefkinderopvang.nl

Wiardi Beckmanstraat 17
1063 TG Amsterdam
Tel: 020-7890420
wiardi@madeliefkinderopvang.nl

 

Volg ons