Maandag t/m vrijdag geopend van 07.30u - 18.30u

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Madelief Kinderopvang het pedagogisch beleid vorm wil geven op de werkvloer. Het beleidsplan geeft in hoofdlijnen weer, op welke manier de groepsleidsters omgaan met de ontwikkeling(gebieden) van kinderen. Het is dan ook de rol van de groepsleidsters om ervoor te zorgen dat kinderen op zo’n manier uitgedaagd worden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, dat zij hier een optimale groei in kunnen doormaken.

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor de groepsleidsters en ouders van Madelief kinderopvang. Hierin wordt o.a. aangegeven welke pedagogische doelen er bij Madelief Kinderopvang centraal staan en welke werkwijze (*pedagogisch handelen) erop de stamgroepen worden aangehouden.

Het pedagogisch beleid geeft richting aan het werk voor elke medewerker die bij de opvang betrokken is. In het bijzonder worden hiermee de groepsleidsters van Madelief kinderopvang bedoeld. Daarnaast wordt het op deze manier voor de ouders duidelijk wat de werkwijze is van Madelief kinderopvang.

Het pedagogisch beleidsplan wordt opgesteld door het team van Madelief kinderopvang. De houder van het kinderdagverblijf stelt de Oudercommissie op de hoogte als er wijzigingen worden aangebracht binnen het pedagogisch beleidsplan. De Oudercommissie kan daarnaast advies geven over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan. Eenmaal per twee jaar wordt het pedagogisch beleidsplan geëvalueerd of eerder als dit nodig blijkt te zijn.


*Onder pedagogisch handelen wordt verstaan het deskundig handelen gericht op de ontwikkeling van het kind, met als doel de eigen mogelijkheden te laten ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen binnen het eigen kunnen. Ons pedagogisch beleidsplan is tevens terug te vinden in de protocollenmap (ter inzage voor ouders) op de gang van ons kinderdagverblijf of hieronder.

 

 Beleidsplan Admiraal de Ruijterweg PDF

 

 Beleidsplan Jan van Galenstraat PDF 

 

 

Een prachtige lach